Производство

Производството в „Модулформ“ АД включва следните основни процеси, групирани в съответни цехове и участъци:

Цех: Пресов

Детайли

Цехът е съоръжен с 15 бр. преси, в това число стъпкови, работещи със щрипс и осигуряващи необходимия капацитет за производството на съответните детайли и компоненти.


Цех: Разкрой


В цеха са налични седем високопроизводителни лазерни машини за разкрой, осигуряващи неограничени възможности относно контура на обработвания метал и достатъчна производителност за захранване на производствения поток.
Налични са също така и 6 разкроечни автомата за перпендикулярно рязане, окомплектовани с две машини за зачистване на краищата на нарязаните детайли. Те осигуряват бързо и евтино рязане на прости детайли.


Участък: Огъване

Участъкът разполага с 4 двойно огъващи машини и две полуавтоматични такива за прости огъвки.


Цех: Заваряване

Цехът е съоръжен с 28 бр. роботи за заваряване Клоос, част от които работещи като двойки, даващи възможност и капацитет за извършване на всички заваръчни операции по хода на технологичния процес.


Участък „Лазерно заваряване“

Формиран като необходимост за решаване на конкретна задача, участъкът е изключително иновативен и предстои неговото сериозно развитие.


Цех: Покрития


Цехът разполага с три автоматизирани линии за подготовка на металните изделия за боядисване и последващото нанасяне на прахово епокси-полиестерно покритие. Линиите са оборудвани с необходимите агрегати за бърза смяна на цвета, както и със високопроизводителни пистолети за нанасяне на покритието на фирма „ГЕМА“.


Цех: Монтаж и опаковка


Цехът е разделен на участъци, даващи възможност за автоматизиране на дейностите по монтажа и опаковката на отделните изделия, произвеждани едновременно.


Склад


Складовата площ е разделена, даваща възможност за формиране на участъци за временно съхранение преди експедиция за отделните изделия, така и за склад със възможност за съхранение на оперативен резерв, поискан от съответен клиент за гарантиране на ритмичност на доставките.


Цех: Инструментален


Оборудван с всички необходими металообработващи машини, обезпечаващ производството и поддръжката на необходимите щанцови и щампови инструменти, както и голяма част от технологичните инструменти и приспособления.